WYCIĄGI OBORNIKA


ZGARNIAK ZG-1

Przeznaczony jest do mechanicznego usuwania obornika z budynków inwentarskich o wzdłużnym układzie stanowisk.

1. Charakterystyka techniczna

  • szerokość kanału - 75 do 87 cm
  • głębokość kanału - 12 do 20 cm
  • długość kanału - do 30 m i powyżej
  • dopuszczalna masa usuwanego obornika - 250 kg
  • prędkość przesuwu - 0,3 m/s
  • moc napędu - 2,2 kW
  • wykonanie - wersja: lewy i prawy

2. Budowa

Przekładnia ślimakowa 1:50, mocowana śrubami do ramy wózka jezdnego. na wałku ślimacznicy osadzone jest koło zębate napędowe współpracujące z płozą jezdną. Wałek ślimaka otrzymuje napęd od silnika elektrycznego.

Silnik elektryczny trójfazowy o mocy 2,2 kW, służy do napędu zgarniaka.

Ramę wózka z tarczą stanowi nierozbieralna konstrukcja stalowa, spawana (belki, wsporniki) do której m/i mocowana jest na dwóch wspornikach za pomocą sworzni tarcza wózka stanowiąca ruchomą ścianę zgarniającą, która ma możliwość odchylania się do położenia poziomego przy cofaniu się zgarniaka.

Koło napędowe zębate służy do przeniesienia napędu i wraz z nieruchomą płoza zapewnia ruch roboczy i powrotny poprzez zazębianie się z perforacją w płozie.

Płoza jezdna wykonana z dwuteownika precyzyjnie perforowanego, która na stałe jest zakotwiczona wzdłuż kanału.

Koła jezdne umocowane bezpośrednio do ramy wózka jezdnego umożliwiają ruch zgarniaka w kanale. Jedno z dwóch kół, które pracuje w pozycji pionowej toczy się po dnie kanału, natomiast drugie po płozie jezdnej. Koła te mają zadanie utrzymywania ramy wózka poziomo względem dna kanału. Dwa pozostałe koła pracują w pozycji poziomej obtaczając się po wewnętrznej bieżni płozy zapobiegając skręcaniu się wózka w czasie jazdy.

Do każdego wyrobu dołaczona zostaje bardzo szczegółowa dokumentacja techniczna zgarniaka objaśniająca użytkownikowi istotę budowy działania, montażu na obiekcie, obsługi codziennej, i niezbędne zasady BHP przy eksploatacji urządzenia.